loading
เรียงตาม
แสดง
รหัสสินค้า : CHR-AKR-PRIMBL
เก้าอี้เกมมิ่ง AKRACING PRIME SERIES GAMING CHAIR BLACK BLUE
 • - Frame Material: Metal
 • - Chair Cover Material: Fabric
 • - Armrest Pad Size: 26x9x2.5cm
 • - Adjustable Tilt Angle: 12 degree
8,590 ฿
รหัสสินค้า : CHR-AKR-PREMIUM-PLUS-SERIES-BB
เก้าอี้เกมมิ่ง AKRACING PREMIUM PLUS SERIES GAMING CHAIR BLACK BLUE
 • - Frame Material: Metal
 • - Chair Cover Material: PU
 • - Armrest Pad Size: 26x9x2.5cm
 • - Adjustable Tilt Angle: 12 degree
10,500 ฿
รหัสสินค้า : CHR-AKR-PREMIUM-PLUS-SERIES-BO
เก้าอี้เกมมิ่ง AKRACING PREMIUM PLUS SERIES GAMING CHAIR BLACK ORANGE COLOR
 • - Frame Material: Metal
 • - Chair Cover Material: PU
 • - Armrest Pad Size: 26x9x2.5cm
 • - Adjustable Tilt Angle: 12 degree
10,500 ฿
รหัสสินค้า : CHR-AKR-PRIMBG
เก้าอี้เกมมิ่ง AKRACING PRIME SERIES GAMING CHAIR BLACK GREEN
 • - Frame Material: Metal
 • - Chair Cover Material: Fabric
 • - Armrest Pad Size: 26x9x2.5cm
 • - Adjustable Tilt Angle: 12 degree
8,590 ฿
รหัสสินค้า : OH-DH88-N
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER DRIFTING SERIES BLACK
 • - ที่พักแขนปรับระดับ มือจับได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรงแบบก้านยาวที่มีความนุ่นสบายและยกปรับระดับได้อย่างรวดเร็ว
 • - ปรับขึ้นและลงตามสรีระ ตัวเก้าอี้สามารถปรับขึ้นและลงตามลักษณะของผู้ใช้อีกทั้งระบบการผลิตของเรายังผ่านมาตรฐาน SGSและมาตรฐานอื่นๆที่ยอมรับในระดับโลก
 • - ระบบการโยก จารการออกแบบจากการนอน จากที่เราสามารถปรับระดับเบาะได้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วยังสามารถโยกเก้าอี้เพื่อความสบายตัวได้อีกถึง 12 องศา
13,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-DH73-NC
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER DRIFTING SERIE FURNITURE BLACK/GOLD
 • - ที่พักแขนปรับระดับ มือจับได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรงแบบก้านยาวที่มีความนุ่นสบายและยกปรับระดับได้อย่างรวดเร็ว
 • - ปรับขึ้นและลงตามสรีระ ตัวเก้าอี้สามารถปรับขึ้นและลงตามลักษณะของผู้ใช้อีกทั้งระบบการผลิตของเรายังผ่านมาตรฐาน SGSและมาตรฐานอื่นๆที่ยอมรับในระดับโลก
 • - ระบบการโยก จารการออกแบบจากการนอน จากที่เราสามารถปรับระดับเบาะได้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วยังสามารถโยกเก้าอี้เพื่อความสบายตัวได้อีกถึง 12 องศา
13,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-DH73-NG
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER DRIFTING SERIE FURNITURE BLACK/GRAY
 • - ที่พักแขนปรับระดับ มือจับได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรงแบบก้านยาวที่มีความนุ่นสบายและยกปรับระดับได้อย่างรวดเร็ว
 • - ปรับขึ้นและลงตามสรีระ ตัวเก้าอี้สามารถปรับขึ้นและลงตามลักษณะของผู้ใช้อีกทั้งระบบการผลิตของเรายังผ่านมาตรฐาน SGSและมาตรฐานอื่นๆที่ยอมรับในระดับโลก
 • - ระบบการโยก จารการออกแบบจากการนอน จากที่เราสามารถปรับระดับเบาะได้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วยังสามารถโยกเก้าอี้เพื่อความสบายตัวได้อีกถึง 12 องศา
13,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-DH88-NR
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER DRIFTING SERIE FURNITURE BLACK/RED
 • - ที่พักแขนปรับระดับ มือจับได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรงแบบก้านยาวที่มีความนุ่นสบายและยกปรับระดับได้อย่างรวดเร็ว
 • - ปรับขึ้นและลงตามสรีระ ตัวเก้าอี้สามารถปรับขึ้นและลงตามลักษณะของผู้ใช้อีกทั้งระบบการผลิตของเรายังผ่านมาตรฐาน SGSและมาตรฐานอื่นๆที่ยอมรับในระดับโลก
 • - ระบบการโยก จารการออกแบบจากการนอน จากที่เราสามารถปรับระดับเบาะได้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วยังสามารถโยกเก้าอี้เพื่อความสบายตัวได้อีกถึง 12 องศา
13,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-DH73-NW
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER DRIFTING SERIE FURNITURE BLACK/WHITE
 • - ที่พักแขนปรับระดับ มือจับได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยรูปทรงแบบก้านยาวที่มีความนุ่นสบายและยกปรับระดับได้อย่างรวดเร็ว
 • - ปรับขึ้นและลงตามสรีระ ตัวเก้าอี้สามารถปรับขึ้นและลงตามลักษณะของผู้ใช้อีกทั้งระบบการผลิตของเรายังผ่านมาตรฐาน SGSและมาตรฐานอื่นๆที่ยอมรับในระดับโลก
 • - ระบบการโยก จารการออกแบบจากการนอน จากที่เราสามารถปรับระดับเบาะได้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วยังสามารถโยกเก้าอี้เพื่อความสบายตัวได้อีกถึง 12 องศา
13,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-FD01-NB
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER FORMULA SERIE FURNITURE BLACK/BLUE 001
 • - F-series คือรุ่นยอดนิยมที่เป็นที่จักกันดีในวงการ ด้วยรูปทรงที่นั่งรถแข่งอันแสนติดตา
 • - เฟรมท่อเหล็กเพิ่มความมั่นคง ฐานไนล่อนห้าแฉกที่เราได้จดสิทธิบัตรขึ้นพร้อมยางรองเท้า
 • - เก้าอี้ปรับเอนหลังและที่รองแขนปรับได้ 8 ระดับและหมอนรองคอ ภายในเบาะรองหลังและเบาะที่นั่ง molded foam (Cold cure foam) ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ในเก้าอี้รถยนต์
 • - การออกแบบมาตามหลักกายวิภาคทำให้สามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงทุกวันได้โดยไม่มีปัญหา DXRacer F-Series สามารถรับนํ้าหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม
9,700 ฿
รหัสสินค้า : OH-FH08-NO
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER FORMULA SERIE FURNITURE BLACK/ORANGE 008
 • - F-series คือรุ่นยอดนิยมที่เป็นที่จักกันดีในวงการ ด้วยรูปทรงที่นั่งรถแข่งอันแสนติดตา
 • - เฟรมท่อเหล็กเพิ่มความมั่นคง ฐานไนล่อนห้าแฉกที่เราได้จดสิทธิบัตรขึ้นพร้อมยางรองเท้า
 • - เก้าอี้ปรับเอนหลังและที่รองแขนปรับได้ 8 ระดับและหมอนรองคอ ภายในเบาะรองหลังและเบาะที่นั่ง molded foam (Cold cure foam) ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ในเก้าอี้รถยนต์
 • - การออกแบบมาตามหลักกายวิภาคทำให้สามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงทุกวันได้โดยไม่มีปัญหา DXRacer F-Series สามารถรับนํ้าหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม
11,900 ฿
รหัสสินค้า : OH-FD01-NR
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER FORMULA SERIE FURNITURE BLACK/RED 001
 • - F-series คือรุ่นยอดนิยมที่เป็นที่จักกันดีในวงการ ด้วยรูปทรงที่นั่งรถแข่งอันแสนติดตา
 • - เฟรมท่อเหล็กเพิ่มความมั่นคง ฐานไนล่อนห้าแฉกที่เราได้จดสิทธิบัตรขึ้นพร้อมยางรองเท้า
 • - เก้าอี้ปรับเอนหลังและที่รองแขนปรับได้ 8 ระดับและหมอนรองคอ ภายในเบาะรองหลังและเบาะที่นั่ง molded foam (Cold cure foam) ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ในเก้าอี้รถยนต์
 • - การออกแบบมาตามหลักกายวิภาคทำให้สามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงทุกวันได้โดยไม่ มีปัญหา DXRacer F-Series สามารถรับนํ้าหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม
9,700 ฿
รหัสสินค้า : OH-FH08-NR
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER FORMULA SERIES FURNITURE BLACK/RED 008
 • - F-series คือรุ่นยอดนิยมที่เป็นที่จักกันดีในวงการ ด้วยรูปทรงที่นั่งรถแข่งอันแสนติดตา
 • - เฟรมท่อเหล็กเพิ่มความมั่นคง ฐานไนล่อนห้าแฉกที่เราได้จดสิทธิบัตรขึ้นพร้อมยางรองเท้า
 • - เก้าอี้ปรับเอนหลังและที่รองแขนปรับได้ 8 ระดับและหมอนรองคอ ภายในเบาะรองหลังและเบาะที่นั่ง molded foam (Cold cure foam) ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ในเก้าอี้รถยนต์
 • - การออกแบบมาตามหลักกายวิภาคทำให้สามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงทุกวันได้โดยไม่มีปัญหา DXRacer F-Series สามารถรับนํ้าหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม
11,900 ฿
รหัสสินค้า : OH-FH08-NY
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER FORMULA SERIE FURNITURE BLACK/YELLOW 008
 • - F-series คือรุ่นยอดนิยมที่เป็นที่จักกันดีในวงการ ด้วยรูปทรงที่นั่งรถแข่งอันแสนติดตา
 • - เฟรมท่อเหล็กเพิ่มความมั่นคง ฐานไนล่อนห้าแฉกที่เราได้จดสิทธิบัตรขึ้นพร้อมยางรองเท้า
 • - เก้าอี้ปรับเอนหลังและที่รองแขนปรับได้ 8 ระดับและหมอนรองคอ ภายในเบาะรองหลังและเบาะที่นั่ง molded foam (Cold cure foam) ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ในเก้าอี้รถยนต์
 • - การออกแบบมาตามหลักกายวิภาคทำให้สามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงทุกวันได้โดยไม่มีปัญหา DXRacer F-Series สามารถรับนํ้าหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม
11,900 ฿
รหัสสินค้า : OH-KS06-N
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER KING SERIE FURNITURE BLACK
 • - KING SERIES ขนาดใหญ่และกว้างขึ้น พนักพิงสูงและตรงเพื่อการรองรับศีรษะที่ยอดเยี่ยม ที่นั่งด้านหลังที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับ
 • - ฐานหมุนได้ 360 องศาพร้อมล้อเลื่อนคู่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการกลิ้ง
 • - ที่วางแขนปรับ 90 องศา 4D, ฟังก์ชั่นโยก, ฐานอลูมิเนียมกว้างพร้อมที่วางเท้า
 • - สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 136 กิโลกรัม
15,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-KS06-NB
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER KING SERIE FURNITURE BLACK/BLUE
 • - KING SERIES ขนาดใหญ่และกว้างขึ้น พนักพิงสูงและตรงเพื่อการรองรับศีรษะที่ยอดเยี่ยม ที่นั่งด้านหลังที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับ
 • - ฐานหมุนได้ 360 องศาพร้อมล้อเลื่อนคู่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการกลิ้ง
 • - ที่วางแขนปรับ 90 องศา 4D, ฟังก์ชั่นโยก, ฐานอลูมิเนียมกว้างพร้อมที่วางเท้า
 • - สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 136 กิโลกรัม
15,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-KS06-NE
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER KING SERIE FURNITURE BLACK/GREEN
 • - KING SERIES ขนาดใหญ่และกว้างขึ้น พนักพิงสูงและตรงเพื่อการรองรับศีรษะที่ยอดเยี่ยม ที่นั่งด้านหลังที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับ
 • - ฐานหมุนได้ 360 องศาพร้อมล้อเลื่อนคู่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการกลิ้ง
 • - ที่วางแขนปรับ 90 องศา 4D, ฟังก์ชั่นโยก, ฐานอลูมิเนียมกว้างพร้อมที่วางเท้า
 • - สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 136 กิโลกรัม
15,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-KS06-NO
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER KING SERIE FURNITURE BLACK/ORANGE
 • - KING SERIES ขนาดใหญ่และกว้างขึ้น พนักพิงสูงและตรงเพื่อการรองรับศีรษะที่ยอดเยี่ยม ที่นั่งด้านหลังที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับ
 • - ฐานหมุนได้ 360 องศาพร้อมล้อเลื่อนคู่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการกลิ้ง
 • - ที่วางแขนปรับ 90 องศา 4D, ฟังก์ชั่นโยก, ฐานอลูมิเนียมกว้างพร้อมที่วางเท้า
 • - สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 136 กิโลกรัม
15,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-KS06-NR
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER KING SERIE FURNITURE BLACK/RED
 • - KING SERIES ขนาดใหญ่และกว้างขึ้น พนักพิงสูงและตรงเพื่อการรองรับศีรษะที่ยอดเยี่ยม ที่นั่งด้านหลังที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับ
 • - ฐานหมุนได้ 360 องศาพร้อมล้อเลื่อนคู่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการกลิ้ง
 • - ที่วางแขนปรับ 90 องศา 4D, ฟังก์ชั่นโยก, ฐานอลูมิเนียมกว้างพร้อมที่วางเท้า
 • - สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 136 กิโลกรัม
15,490 ฿
รหัสสินค้า : OH-KS06-NW
เก้าอี้เกมมิ่ง DXRACER KING SERIE FURNITURE BLACK/WHITE
 • - KING SERIES ขนาดใหญ่และกว้างขึ้น พนักพิงสูงและตรงเพื่อการรองรับศีรษะที่ยอดเยี่ยม ที่นั่งด้านหลังที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับ
 • - ฐานหมุนได้ 360 องศาพร้อมล้อเลื่อนคู่ขนาด 3 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการกลิ้ง
 • - ที่วางแขนปรับ 90 องศา 4D, ฟังก์ชั่นโยก, ฐานอลูมิเนียมกว้างพร้อมที่วางเท้า
 • - สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 136 กิโลกรัม
15,490 ฿
 • 1 (current)
 • 2
 • 3
เลือกกลุ่มสินค้า
ตัวกรอง
ค้นหา
แบรนด์
Series
Colour
Seating Surface Material
Adjustable Armrests
Recline